architekti NAHRANĚ s.r.o.

Fakturační údaje:

Libníkovice 3, 503 46 Hradec Králové
IČO: 085 94 783

Kontaktní osoba

Ing. arch. Šárka Králiková Mecnerová
Tel.: 775 289 984
E-mail: sarka@architektinahrane.cz

Kancelář:

Wonkova 432/1b, 500 02 Hradec Králové