Architektonická kancelář architekti NAHRANĚ s.r.o. byla založena v roce 2019 architektkou Šárkou Králikovou Mecnerovou. Kancelář se opírá o zkušenosti získané během praxe v renomovaných brněnských ateliérech a z několikaleté samostatné činnosti v oboru.

Kancelář se zaměřuje především na projekty staveb pro bydlení a dále zpracovává návrhy budov občanské vybavenosti, administrativy, bytových a veřejných interiérů. Zabývá se také rekonstrukcemi staveb včetně památkově chráněných objektů. V rámci povolování staveb zajišťuje zastupování investora v jednání s účastníky řízení.

Projekty všech stupňů od architektonické studie přes dokumentaci pro stavební povolení až po prováděcí dokumentaci jsou zpracovávány stabilním týmem spolupracovníků všech profesí. Kancelář disponuje moderním softwarem pro BIM projektování ArchiCAD.

Ing. arch. Šárka Králiková Mecnerová

Jednatel

Tel.: 775 289 984

Po ukončení studia na Střední uměleckoprůmyslové škole v Hradci Králové, kde se zaměřovala na design nábytku a interiérů, začala studovat obor Architektura a urbanismus na fakultě architektury VUT v Brně. Bakalářskou i diplomovou práci obhájila v ateliéru Prof. Ing. arch. Petra Pelčáka. Během studií již získávala pracovní zkušenosti ve významných brněnských ateliérech - Ateliér Tišnovka s.r.o. nebo Architekti Hrůša a spol. - ateliér Brno s.r.o., kde se věnovala například projektu interiéru J&T Banka Café v adminitrativním centru Trinity. Svůj zájem o rekonstrukce památkově chráněných objektů prohlubovala při jednoletém doplňkovém studiu památkové péče NPÚ v Praze. Po ukončení vysokoškolského studia pracovala v architektonické kanceláři Gebas atelier architects s.r.o. v Hradci Králové. Od roku 2014 pracuje jako samostatný architekt. V roce 2016 externě spolupracovala s architektonickou kanceláří Pelčák a partner architekti s.r.o. na projektu pro stavební povolení Polyfunkčního domu Palác Trnitá v Brně. Mezi lety 2016 – 2020 vyučovala předmět Navrhování interiérů na své domovské střední škole. O rok později se stala autorizovaným architektem České komory architektů a v roce 2019 založila vlastní architektonickou kancelář architekti NAHRANĚ s.r.o.

Praxe

od 2019 vlastní architektonická kancelář architekti NAHRANĚ s.r.o.
2017 autorizace u České komory architektů
2016 - 2020 od 2016 externí vyučující na SUPŠ Hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové, předmětu Navrhování interiérů
2016 externí spolupráce s architektonickou kanceláří Pelčák a partner architekti, s.r.o., dokumentace pro stavební povolení „Polyfunkčního domu Palác Trnitá“, Brno
od 2014 vlastní architektonická praxe
2012 - 2014 Gebas atelier architects s.r.o, Hradec Králové
od 2011 Architekti Hrůša a spol., Ateliér Brno
od 2010 Ateliér Tišnovka, Brno

Vzdělání

2010 - 2012 Fakulta architektury VUT Brno, magisterské studium
2006 - 2009 Fakulta architektury VUT Brno, bakalářské studium
2002 - 2006 SUPŠ Hudebních nástrojů a nábytku, obor Konstrukce a tvorba nábytku, Hradec Králové