Obecní úřad obce Blešno

kategorie: občanská vybavenost, rekonstrukce

investor: obec Blešno

místo: Blešno, Královéhradecký kraj

Cílem přestavby bylo zvýšení užitného komfortu prostor obecního úřadu a vybudování obecních bytů v podkroví.

Základní hmota domu je tradiční venkovskou siluetou domu se sedlovou střechou. Vikýře ze severní a především jižní (uliční) strany jsou naopak moderním novotvarem. Štít bude nově členěn symetricky umístěnými okny svislého formátu, kde v přízemí budou tři okna a v podkroví dvě. Kontrastem k tomuto tradičnímu rozložení fasády je vikýř do ulice, ve kterém jsou okna umístěna zdánlivě nahodile. Přístavba ze severní strany je tvořena venkovním schodištěm, na který navazuje sklad a kolárna.

Galerie

Galerie Obecní úřad obce Blešno

Galerie Obecní úřad obce Blešno

Galerie Obecní úřad obce Blešno

Galerie Obecní úřad obce Blešno

Galerie Obecní úřad obce BlešnoPřejít zpět