slide 1
slide 1
slide 1

architektonická kancelář

o nás

Architektonická kancelář architekti NAHRANĚ s.r.o. byla založena v roce 2019 architektkou Šárkou Králikovou Mecnerovou. Kancelář se opírá o zkušenosti získané během praxe v renomovaných brněnských ateliérech a z několikaleté samostatné činnosti v oboru.

Kancelář se zaměřuje především na projekty staveb pro bydlení a dále zpracovává návrhy budov občanské vybavenosti, administrativy, bytových a veřejných interiérů. Zabývá se také rekonstrukcemi staveb včetně památkově chráněných objektů. V rámci povolování staveb zajišťuje zastupování investora v jednání s účastníky řízení.

Projekty všech stupňů od architektonické studie přes dokumentaci pro stavební povolení až po prováděcí dokumentaci jsou zpracovávány stabilním týmem spolupracovníků všech profesí. Kancelář disponuje moderním softwarem pro BIM projektování ArchiCAD.

Domů

Ing. arch. Šárka Králiková Mecnerová

jednatel, vedoucí architekt

Po ukončení studia na Střední uměleckoprůmyslové škole v Hradci Králové, kde se zaměřovala na design nábytku a interiérů, začala studovat obor Architektura a urbanismus na fakultě architektury VUT v Brně. Bakalářskou i diplomovou práci obhájila v ateliéru Prof. Ing. arch. Petra Pelčáka. Během studií již získávala pracovní zkušenosti ve významných brněnských ateliérech – Ateliér Tišnovka s.r.o. nebo Architekti Hrůša a spol. – ateliér Brno s.r.o., kde se věnovala například projektu interiéru J&T Banka Café v adminitrativním centru Trinity. Svůj zájem o rekonstrukce památkově chráněných objektů prohlubovala při jednoletém doplňkovém studiu památkové péče NPÚ v Praze. Od roku 2014 pracuje jako samostatný architekt. V roce 2016 externě spolupracovala s architektonickou kanceláří Pelčák a partner architekti s.r.o. na projektu pro stavební povolení Polyfunkčního domu Palác Trnitá v Brně. Mezi lety 2016 – 2020 vyučovala předmět Navrhování interiérů na své domovské střední škole. O rok později se stala autorizovaným architektem České komory architektů a v roce 2019 založila vlastní architektonickou kancelář architekti NAHRANĚ s.r.o.

Gabriela Kupcová

projektantka, designérka

Vystudovala Střední uměleckoprůmyslo-vou školu hudebních nástrojů a nábytku v Hradci Králové, obor Design interiéru. V ateliéru pracuje od roku 2021.

Michaela Kovářová

projektantka, designérka

Vystudovala Střední průmyslovou školu stavební v Hradci Králové, obor Technické lyceum. V ateliéru pracuje od roku 2023.

Bc. Lucie Serbousková

architekt junior

Po ukončení studia na Gymnáziu ve Dvoře Králové začala studovat obor Architektura a urbanismus na fakultě architektury VUT v Brně. Má ukončené bakalářské studium a nyní studuje navazující magisterské studium. V ateliéru pracuje od roku 2022.

nabízíme

Architektonická studie

Dokumentace územního
rozhodnutí

Dokumentace stavebního povolení

Prováděcí dokumentace

Projekt interiéru

Autorský dozor

Inženýrská činnost

Projekty pro dotace NZÚ

kontaktujte nás

Kontaktní informace

kontaktní formulář

Vložením osobních údajů souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.